Veel gestelde vragen

 • 1.  Waar staat PPA voor?

  Personal Position Alam, een handzaam toestel welke in een noodsituatie geactiveerd kan worden.

 • 2.  Wat is GPS?

  Global Positioning System, satellietplaatsbepaling

 • 3.  Wat is GPRS?

  General Packet Radio Service, een uitbreiding van TCP/IP op het GSM netwerk

 • 4.  Wat is GSM?

  Global System for Mobile Communications, een standaard voor digitale mobiele telefonie

 • 5.  Wat doet een PPA?

  Een toestel dat bij het lichaam gedragen wordt en dat de functies van gps/gprs/gsm combineert. Bij activering van dit toestel onstaat er een luister en/of speek/luisterverbinding met Securitas Alert Services (SAS) die bovendien de gps-locatie van het toestel kan vaststellen.

 • 6.  Wie volgt dit alarm op?

  De opvolging vindt plaats door de meldkamer van SAS. Deze meldkamer is daar speciaal voor ingericht.

  Inluisteren; escalatie dan Politie en Surveillant

  Inluisteren; geen duidelijk situatie dan wordt gebruiker mobiel gebeld voor 2e verificatie.

  Inluisteren + Gebruiker gebeld; geen gehoor dan surveillant naar de betreffende locatie gedirigeerd. Deze surveillant neemt ter plekke poolshoogte

  De politie wordt direct ingeschakeld als daar blijkens het gesprek aanleiding toe is. De spreek- luisterverbinding kan eventueel worden doorgezet naar de meldkamer van de politie

 • 7.  Heeft een PPA beperkingen?

  In een open omgeving

  Tot 20 satellieten

  10 tot 15 meter nauwkeurig

  Parallelle obstakels (hoge gebouwen)

  Reflex mogelijkheden

  Minder nauwkeurig

  Besloten omgeving

  Geen GPS

  Geen positie

  Binnen hoogbouw (flat)

  Gelijk aan parallelle / besloten omgeving

  Geen hoogte zichtbaar