Persoonsbeveiliging met een Personal Position Alarm (PPA, GPS persoonlijk alarm)

Een aantal publieke dienstverleners bezoekt de doelgroep in de eigen woonomgeving. Denk daarbij aan medewerkers van uitkeringsinstanties, huisartsen, wijkverpleegkundigen, huismeesters, controleurs en ambtenaren die belast zijn met controle op naleving van regelgeving. Tijdens deze bezoeken kunnen de medewerkers een bijzonder risico lopen. Ze begeven zich immers op het terrein van een ander en beschikken niet of nauwelijks over adequate signalering- of alarmeringsmogelijkheden waarmee collega's in noodgevallen te hulp kunnen worden geroepen. Overigens is het PPA (persoonlijk alarm) niet alleen geschikt voor de zakelijke klant, ook als u particulier bent is het een uitstekend middel om met een veilig gevoel op weg te gaan.

Voor iedereen biedt Securitas Alert Services een uitstekende persoonsbeveiliging: het Personal Position Alarm (PPA). Een PPA is een handzaam gps toestel dat het formaat heeft van een mobiele telefoon en in noodsituaties geactiveerd kan worden door middel van het indrukken van één enkele knop. Door de combinatie van een Global Positioning System (gps), gprs en gsm kan de alarmcentrale van Securitas Alert Services zeer nauwkeurig vaststellen waar een persoon zich bevindt. Landsgrenzen vormen hierbij geen probleem. Securitas heeft een assortiment van meerdere toestellen geselecteerd, variërend van een toestel met de basisfuncties tot aan een toestel met zeer uitgebreide mogelijkheden, waarmee Securitas deze dienst kwalitatief kan waarborgen.

Persoonsbeveiliging in actie: hoe werkt persoonlijk alarm?

Bij activering van het toestel ontstaat er een luister- of spreek/luisterverbinding met de alarmcentrale van Securitas Alert Services. De centralist volgt vervolgens maximaal 99 seconden het gesprek dat de persoon voert en stelt de gps locatie van het toestel vast. Als de centralist een inschatting van de situatie heeft, wordt gekozen uit één van de volgende opties:
  • Vooraf door u aangewezen personen worden gebeld op de afgesproken nummers en één van deze personen draagt zelf zorg voor de afhandeling.
  • Er wordt een surveillance unit naar de betreffende locatie gestuurd alwaar deze poolshoogte neemt. Deze optie is alleen mogelijk als er een afzonderlijke overeenkomst met een surveillancedienst is.
  • De politie wordt direct ingeschakeld als daar aanleiding toe is. De spreek- en luisterverbinding kan worden doorgezet naar de alarmcentrale van de politie.

Wat zijn de voordelen van persoonlijk alarm?

  • Een verhoogd veiligheidsgevoel voor de gebruiker;
  • De mogelijkheid om externe hulp in te schakelen;
  • Compact toestel dat eenvoudig te bedienen is.